Anthuleni Katha – Rajni Kanth – Jaya Prada – Kamal Hasan