Darodekhor – Classic Marathi Movie – Arun Sarnaik, Kuldeep Pawar, Vikram Gokhale