Devatha – Full Length Telugu Movie – Ntr – Savitri