Prema Simhasanam – Full Length Telugu Movie – Ntr – Rathi – Manju Bhargavi