Sada Mee Sevalo – Full Length Telugu Movie – Venu – Shriya – 02